grift

Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld

De Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld. De ANV wil zich sterk maken voor een goed beheer van natuur en landschap. De vereniging wil de contacten tussen boeren en burgers aanhalen door boerderij-educatie en recreatie en toerisme te stimuleren. Ook wil de vereniging productie en vermarkting van streekproducten versterken. Uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers zelf het initiatief nemen. 

Doe mee om het Binnenveld nog mooier te maken en meld u aan als lid van de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld!

Het gebied Binnenveld

Tussen Wageningen, Bennenkom, Ede, Veenendaal en Rhenen ligt een mooi agrarisch gebied: het Binnenveld. Weilanden en maisakkers worden afgewisseld met, rijen knotbomen, elzensingels en hakhoutbosjes. Dwars door het Binnenveld loopt de Grift (of het Valleikanaal) de grens tussen het Utrechtse en Gelderse deel van het Binnenveld. Het gebied is al eeuwen het werkterrein van de boeren. En nog steeds bewerken zij hun grond, melken er de koeien en houden er vleesvee om een boterham te verdienen. Hierdoor is een afwisselend landschap ontstaan dat aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld weidevogels en steenuilen, maar ook om er te wonen en te recreëren.

Het Binnenveld wordt multifunctioneler. Burgers en overheden vragen de boeren om invulling te geven aan een aantal van die functies, zoals het bieden van recreatieve mogelijkheden en het leveren van  streekproducten, of beheer van natuur- en landschapselementen. Aan de andere kant zoeken boeren contact met burgers en wordt ingestoken op nevenactiviteiten op het agrarische bedrijf. Ook boeren willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten voor natuur en landschap, recreatie en educatie.

pinken in het Binnenveld

Agenda

Landelijke Dag Natuur in Boerenland

Bijeenkomst op 16 februari in Utrecht voor vrijwilligers, boeren en andere beheerders in het boerenland.

.

Startavond WBO op 6 maart

Start weidevogelseizoen 2019 in Binnenveld Oost

.

Opschoondag in de Kraats op 23 maart

Doe mee met de Zwerfafvalbrigade op zaterdag 23 maart vanaf 15.00 uur.

.

Algemene Ledenvergadering ANV op 9 april

Meer informatie over locatie en agenda volgt nog.

.
binnenveld nieuws

Nieuws

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld Oost


Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld West


Aanmelden overeenkomsten ANLB nog mogelijk

Subsidies voor natuur- en landschapsbeheer in het Binnenveld.


Actie aanleg landschapselementen in Wageningen

Subsidie gemeente Wageningen voor vergroening landschap


Privacyverklaring ANV het Binnenveld

klik hier voor de verklaring in het kader van de AVG privacy wetgeving


Nieuwsbrief oktober 2018

klik hier voor nieuwsbrief 23
Wat is waar te doen in het Binnenveld?
Kijk op de kaart!

binnnveld kaart
vlak
steenuil logo
endkolom