grift

Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld

De Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld. De ANV wil zich sterk maken voor een goed beheer van natuur en landschap. De vereniging wil de contacten tussen boeren en burgers aanhalen door boerderij-educatie en recreatie en toerisme te stimuleren. Ook wil de vereniging productie en vermarkting van streekproducten versterken. Uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers zelf het initiatief nemen. 

Doe mee om het Binnenveld nog mooier te maken en meld u aan als lid van de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld!

Het gebied Binnenveld

Tussen Wageningen, Bennenkom, Ede, Veenendaal en Rhenen ligt een mooi agrarisch gebied: het Binnenveld. Weilanden en maisakkers worden afgewisseld met, rijen knotbomen, elzensingels en hakhoutbosjes. Dwars door het Binnenveld loopt de Grift (of het Valleikanaal) de grens tussen het Utrechtse en Gelderse deel van het Binnenveld. Het gebied is al eeuwen het werkterrein van de boeren. En nog steeds bewerken zij hun grond, melken er de koeien en houden er vleesvee om een boterham te verdienen. Hierdoor is een afwisselend landschap ontstaan dat aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld weidevogels en steenuilen, maar ook om er te wonen en te recreëren.

Het Binnenveld wordt multifunctioneler. Burgers en overheden vragen de boeren om invulling te geven aan een aantal van die functies, zoals het bieden van recreatieve mogelijkheden en het leveren van  streekproducten, of beheer van natuur- en landschapselementen. Aan de andere kant zoeken boeren contact met burgers en wordt ingestoken op nevenactiviteiten op het agrarische bedrijf. Ook boeren willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten voor natuur en landschap, recreatie en educatie.

pinken in het Binnenveld

Agenda

Uitstel Algemene Ledenvergadering op 31 maart

Vanwege de Coronacrisis gaat de Algemene Ledenvergadering niet door.  Informatie over een nieuwe datum volgt in de komende weken.

.
binnenveld nieuws

Nieuws

Geslaagde zaagactie met de Kraatsschool

Groep 7 aan de slag met houtsingel in het Binnenveld in het kader van Boomfeestdag 2020.


Collectief Veluwe zoekt bestuursleden

Voor meer informatie klik hier.


Aanmelding 'Boer aan het Roer' open

Nieuw project van Regio Foodvalley


Jaarverslag Weidevogelbeheer 2019 Binnenveld-Oost

Het jaarverslag van het vrijwillig weidevogelbeheer in Bennekom en Wageningen is klaar en via deze link te downloaden.
Wat is waar te doen in het Binnenveld?
Kijk op de kaart!

binnnveld kaart
vlak
steenuil logo
endkolom