grift

Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld

De Agrarische natuurvereniging Het Binnenveld zet zich met boeren en burgers in voor een mooi Binnenveld. De ANV wil zich sterk maken voor een goed beheer van natuur en landschap. De vereniging wil de contacten tussen boeren en burgers aanhalen door boerderij-educatie en recreatie en toerisme te stimuleren. Ook wil de vereniging productie en vermarkting van streekproducten versterken. Uitgangspunt is dat de bewoners en gebruikers zelf het initiatief nemen. 

Doe mee om het Binnenveld nog mooier te maken en meld u aan als lid van de agrarische natuurvereniging Het Binnenveld!

Het gebied Binnenveld

Tussen Wageningen, Bennenkom, Ede, Veenendaal en Rhenen ligt een mooi agrarisch gebied: het Binnenveld. Weilanden en maisakkers worden afgewisseld met, rijen knotbomen, elzensingels en hakhoutbosjes. Dwars door het Binnenveld loopt de Grift (of het Valleikanaal) de grens tussen het Utrechtse en Gelderse deel van het Binnenveld. Het gebied is al eeuwen het werkterrein van de boeren. En nog steeds bewerken zij hun grond, melken er de koeien en houden er vleesvee om een boterham te verdienen. Hierdoor is een afwisselend landschap ontstaan dat aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld weidevogels en steenuilen, maar ook om er te wonen en te recreëren.

Het Binnenveld wordt multifunctioneler. Burgers en overheden vragen de boeren om invulling te geven aan een aantal van die functies, zoals het bieden van recreatieve mogelijkheden en het leveren van  streekproducten, of beheer van natuur- en landschapselementen. Aan de andere kant zoeken boeren contact met burgers en wordt ingestoken op nevenactiviteiten op het agrarische bedrijf. Ook boeren willen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen door zich in te zetten voor natuur en landschap, recreatie en educatie.

pinken in het Binnenveld

Agenda

Oogstdag Stichting de Dorschkast 12 augustus 2017

Op zaterdag 12 augustus tussen 10.00 en 16.00 uur organiseert Stichting de Dorschkast de jaarlijkse oogstdag op het bouwland naast Kraatsweg 5 in de Kraats (Bennekom). Op deze dag wordt het graan, dat de vrijwilligers vna de stichting verbouwd hebben, gedorst met de eigen, authentieke Dorschkast uit 1928. Een leuk, leerzaam en lekker festijn voor jong en oud!

 

 

 

.
binnenveld nieuws

Nieuws

Nieuwsbrief mei 2017

Klik hier voor de nieuwsbrief


Nieuwe brochure over steenuilen

steenuil met prooi
Steenuil met muis (foto H. van Paassen)
Wat is waar te doen in het Binnenveld?
Kijk op de kaart!

binnnveld kaart
vlak
steenuil logo
endkolom