grift

Startavond weidevogelbeheer Binnenveld-Oost

Op woensdagavond 7 maart is de jaarlijkse startavond van het vrijwillige weidevogelbeheer in Binnenveld-Oost, voor vrijwilligers, boeren en loonwerkers. Zoals gewoonlijk komen allerlei ontwikkelingen in het Binnenveld aan de orde en worden de afspraken doorgenomen voor het komende seizoen. Verder wordt er het een en ander verteld over de nieuwe beheerpakketten voor akkervogels, de inzet van drones en het vervolg op het kievit-kuikenonderzoek.
kievitkuikens ringen
Kievitkuikens worden geringd i.v.m. het onderzoek naar overleving.

Agenda

Startavond weidevogelbeheer Binnenveld-Oost

Woensdagavond 7 maart. Locatie biologisch proefbedrijf Droevendaal. Aanvang 20.00 uur.

.
vlak
steenuil logo
endkolom