grift

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 5 leden.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
 
Interim voorzitter          Esther Schoenmaker
penningmeester         Jeroen Knol
bestuurslid                   Lodewijk Pool
bestuurslid                   Gert van Laar

Vanwege het door de corona-crisis niet door kunnen gaan van de ALV afgelopen maart 2020 konden de aspirant bestuursleden nog niet worden geinstalleerd. Per 1 mei zijn Jan Bouwhuis en Henk Moesker uit het bestuur getreden na het uitoefenen van bestuurstaken gedurende resp. 6 en 9 jaar.

coördinator:             Otto Vloedgraven,  tel. 06-28870603

adviseur:                 Christ Elsten, tevens coördinator Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost  tel. 06-13685805

Overige contactpersonen:

Roelof de Jong, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-West tel. 06-13269280

 

vlak
steenuil logo
endkolom