grift

Het bestuur

Het bestuur van de vereniging bestaat uit minimaal 5 leden.

Op dit moment wordt het bestuur gevormd door:
 
voorzitter                 Jan Bouwhuis
secretaris               vacature
penningmeester   Henk Moesker, 
bestuurslid             Bart van Laar,  werkgroep collectieven
bestuurslid             Roel van Dijk, , werkgroep streekproducten tel. 06-51494691
bestuurslid             Carola van Ruiswijk, werkgroep boerderij educatie
bestuurslid             Lodewijk Pool,

coördinator             Otto Vloedgraven,  tel. 06-28870603

adviseur                  Henk van Paassen, Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost  tel. 06-13685805

 

vlak
steenuil logo
endkolom