grift

De Vereniging

De Agrarische Natuur Vereniging (ANV) het Binnenveld is in 2011 opgericht. Er is een  bestuur samengesteld, dat bestaat momenteel bestaat uit 4 personen. Het bestuur bestaat uit agrariërs, in- en omnwonenden van het Binnenveld. Een goede agrarische inbreng wordt als heel belangrijk ervaren in de vereniging.

Het bestuur wil dat de vereniging door zoveel mogelijk bewoners en gebruikers van het Binnenveld gedragen wordt. Iedereen kan lid worden of donateur . Het bestuur en de vereniging worden ondersteund door werkgroepen . In de werkgroepen zitten agrariërs en burgers die een bepaald project van de vereniging willen aanpakken.

Het bestuur laat zich adviseren door de weidevogelwerkgroepen. Coordinator Dirk-Jan Bleijerveld is aanspreekpunt voor de contracten in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer en andere ontwikkelingen in het Binnenveld op het gebied van landbouw, natuur, landschap en recreatie. 

Het werkgebied van de vereniging beslaat het gebied tussen de 4 steden Wageningen, Ede, Veenendaal en Rhenen, tussen de A12 en de Rijn. Het werkgebied van de agrarische natuurvereniging en wat waar gebeurt in dat gebied vindt u via de volgende kaart .vlak
steenuil logo
endkolom