grift

Nieuwsbrief november 2019

Goed weidevogeljaar in Binnenveld-Oost

Voor de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO) gaat het Jaar van de Wulp 2019 de boeken in als een topjaar! Niet zozeer voor de Wulp, maar vooral voor de Kievit en in mindere mate ook voor de Tureluur en de Grutto. Oorzaak van dit succes is de gefaseerde en door WBO maximaal begeleide inrichting van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden.
Bij de Binnenveldse Hooilanden is bij de uitvoering van de natuurproject gekozen voor het vroegtijdig kaal maaien van de percelen langs de Grift. Zo ontstond het ideale biotoop voor de Kievit om te nestelen. Mede door de extra inzet van een aantal WBO-vrijwilligers en door de extra gecreëerde en in stand gehouden plasdras heeft dit voor o.a. de Kievit geleid tot dit bijzondere broedsucces.
grutto in kruidenrijk grasland
De Binnenveldse Hooilanden waren dit jaar met ruim 100 nesten goed voor een kwart van alle bijna 400 Kievitsnesten in het Binnenveld. Maar ook voor de Grutto (20 nesten), Tureluur (26 nesten) en Wulp (13 nesten) zijn de Hooilanden ter weerszijden van de Grift het meest ideale broedgebied; ook wel het 'Hart van het Binnenveld' genoemd. Daaromheen liggen vooral boerenpercelen, die als 'kuikenland' minstens zo belangrijk zijn voor het opgroeien van de kuikens van al die soorten weidevogels. Omdat wij ook heel veel kuikens hebben zien lopen, mogen wij er vanuit gaan, dat velen van hen ook vliegvlug zijn geworden. Hopelijk komen al die weidevogels ook volgend jaar weer terug naar ons mooie Binnenveld!

vlak
steenuil logo
endkolom