grift

Enquete over natuurvriendelijk boeren

Maud van Haaren doet de volgende oproep:
voor mijn scriptie aan de Wageningen Universiteit verdiep ik mij in natuurinclusieve landbouw en agrarisch natuurbeheer. In mijn onderzoek wordt gekeken naar het verschil in motivatie tussen boeren die een subsidie krijgen voor diverse vormen van natuurbeheer en boeren die hiervoor geen subsidie krijgen. Voor dit onderzoek ben ik op zoek naar boeren die een korte enquête willen invullen. De enquête is anoniem en het invullen duurt ongeveer 3 tot 5 minuten. Kunt u mij helpen afstuderen? Vul dan de enquête in via onderstaande link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSey2o8hdGLpvVFtcLg2RrKrVZ8Llgg9GGvspfux6NH13juvZg/viewform?usp=sf_link

Bij voorbaat hartelijk bedankt!

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld Oost

De weidevogelgroep Binnenveld Oost heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. De groep vrijwilligers is actief in het Bennekomse deel van de gemeente Ede en in Wageningen. In de laatste gemeente worden veel nesten gevonden op de proefvelden/akkerpercelen van de WUR. Daar broeden naast kieviten ook veel gele kwikstaarten en patrijzen. Het uitkomstpercentage van de gevonden nesten is in de afgelopen jaren gestegen en was vorig jaar zelfs 82%! Het jaarverslag is te vinden op de website van het weidevogelbeheer Binnenveld.

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld West

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2018. Er zijn bijna net zoveel nesten gevonden dan in 2017. Ook het broedresultaat was bijn hetzelfde (66% daarvan is uitgekomen), vooral dankzij de 2e leg van de Kievit. Die had in het voorjaar hier en daar last van werkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling. In 2018 is voor het eerst met succes een drone uitgeprobeerd om (jonge) dieren en vogels te ontdekken. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de weidevogelgroep Binnenveld.

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

vlak
steenuil logo
endkolom