grift

Nieuwsbrief juli 2019

Aanmelden subsidie ANLB tot 18 juli

Grondgebruikers in het Binnenveld kunnen zich nog melden voor beheersubsidies voor natuur- en landschapsonderhoud in het kader van de subsidieregeling ANLB. Het gaat om meerjarige beheersovereenkomsten waarvoor elk jaar een aanvraagperiode is.
De regeling ANLB (Agrarisch Natuur- en LandschapsBeheer) bestaat nu een aantal jaren en wordt uitgevoerd door collectieven van agrarische natuurverenigingen (in het Binnenveld Collectief Utrecht Oost voor het Rhenense deel en Collectief Veluwe voor het Gelderse deel)
Boeren en andere grondgebruikers onderhouden knotbomen en houtwallen of leggen kruidenrijke graanakkers en akkerranden aan. Ze ontvangen daarvoor een marktconforme vergoeding.
Geïnteresseerde agrariërs en andere grondgebruikers kunnen contact opnemen met de coördinator van de ANV het Binnenveld.  Samen kan dan naar de mogelijkheden van agrarisch natuurbeheer gekeken worden. Meer informatie opvragen en aanmelden kan bij de coördinator Otto Vloedgraven, tel. 06-28870603 of via de mail: info@anvhetbinnenveld.nl. Om mee te kunnen doen vanaf 1 januari 2020 moeten mensen zich melden voor 18 juli!

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

Actueel nieuws

Nieuwsbrief juli 2019

klik hier voor de Nieuwsbrief 25.


Aanmelden subsidie ANLB tot 18 juli

Grondgebruikers die landschapselementen beheren of mee willen doen aan weidevogelbeheer kunnen zich nog melden voor beheervergoedingen in kader van regeling Agrarisch Natuur en LandschapsBeheer.


Privacyverklaring ANV het Binnenveld

klik hier voor de verklaring in het kader van de AVG privacy wetgeving


Nieuwsarchief
vlak
steenuil logo
endkolom