grift

Boomfeestdag in Bennekom succesvol!

Woensdag 14 maart werd er een Boomfeestdag georganiseerd in Bennekom door de ANV het Binnenveld, samen met de Dorpsraad Bennekom. Dit gebeurde in het kader van het project Levend Landschap, dat wordt uitgevoerd door Landschapsbeheer Gelderland, samen met burgers en buitenlui en ook met de ANV. Het was de bedoeling dat 2 scholen zouden meedoen, maar door een onverwacht sterfgeval op de Kraatsschool haakte die school jammer genoeg af. Wel gingen kinderen van groep 7 van de basisschool de Wingerd aan de slag met aanplanten van hoogstamfruitbomen in de Dorpsboomgaard aan de Doornboshoeve. Dat was een groot succes, met enthousiaste kinderen, begeleid door vrijwilligers van het IVN en ouders en docenten van de school. coordinator Otto Vloedgraven verzorgde als hoogstamexpert de plantinstructie en plantte samen met wethouder Leon Meijer de eerste boom.

Nieuwsbrief maart 2018

Jaarverslag 2017 weidevogelgroep Binnenveld-Oost

De weidevogelgroep die actief is in het Wageningse en Bennekomse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2017. Er zijn meer nesten (455) gevonden dan in 2016 (374) en 76% daarvan is uitgekomen, een mooi resultaat. In het verslag wordt ook ingegaan op allerlei ontwikkelingen in het Binnenveld. Voor het jaarverslag klik hier.

Jaarverslag 2017 weidevogelgroep Binnenveld-West

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2017. Er zijn iets meer nesten gevonden dan in 2016 en 70% daarvan is uitgekomen, een mooi resultaat. In het verslag wordt ook ingegaan op allerlei ontwikkelingen in het Binnenveld, zoals de kavelruil in Rhenen en de gevolgen daarvan voor de Achterbergse Hooilanden. Tevens wordt ingegaan op ontwikkelingen en mogelijke nieuwe perspectieven voor weidevogelbeheer in het Binnenveld. Voor het jaarverslag klik hier.

Op zoek naar het Binnenveld van vroeger

Cees Mobach is niet alleen een bekende Wageninger (oud-dirigent van schoolorkest de Pantarini's) maar ook een Binnenveldliefhebber. In die hoedagigheid werkt hij aan een film over Wageningen. Zijn idee is om met een drone (ongeveer) langs de gemeentegrens te vliegen en af en toe af te dalen op landschappelijk of monumentaal interessante plekken. Daar wordt de huidige situatie vergeleken met het verleden (op oude fotos), maar zo mogelijk ook met schilderijen en afbeeldingen. Hij is op zoek naar allerlei bronnen van het Binnenveld. Mensen die thuis iets moois hebben hangen wat 'des Binnenvelds' is, kunnen zich melden via de mail bij: cmobach@hotmail.com.

vlak
steenuil logo
endkolom