grift

Handboek KennisAs Ede-Wageningen vastgesteld.

De colleges van B&W van Ede en Wageningen hebben op 7 november gelijktijdig het Handboek Inrichting Openbare Ruimte KennisAs vastgesteld. In dit handboek is de toekomstige inrichting van de openbare ruimte in het gebied KennisAs vastgelegd. De uitstraling van het gebied wordt 'aards en innovatief'. Het gebied KennisAs vormt de verbinding tussen Wageningen University & Research met het Business- en Sciencepark Wageningen, de Kenniscampus Ede en het toekomstige World Food Center in Ede.
De ANV het Binnenveld was een van de organisaties die meegepraat hebben en ideeen hebben aangedragen. Voor meer informatie klik hier.

Handboek kennisas Ede Wageningen

'Varken op de Leer' goed bezocht

Dit jaar organiseerde boerderij de Hooilanden weer een herfstmarkt, met als basis de traditionele 'Slachtvisite': een borrel komen drinken op het geslachte varken. Ook op de markt hing die aan de leer en de slager gaf uitleg bij waar welke stukken vlees zaten en hoe het uitbenen van het varken in zijn werk ging. Er waren vele geinteresseerde bezoekers die blijkbaar wilden weten waar het vlees nu eigenlijk vandaan komt. Verder werd er ook wild gevild en waren er diverse kramen met lekkere lokale streekproducten, zoals kazen, groentes, eieren, rundvlees en hoogstamfruit. Veel interesse was er ook voor het vers sap persen van dit fruit. Al met al een goed bezochte en gezellige 'Varken op de Leer'.

streekmarkt varken op de leer

Nieuwsbrief oktober 2017


In deze nieuwsbrief kunt u lezen over:
- Resultaten vrijwillig weidevogelbeheer Binnenveld 2017
- Weidevogelbeheer bij Wageningen Universiteit
- Oprichting hoogstambrigade in Wageningen
- Nieuwe mogelijkheden weidevogelbeheer in Binnenveld
- Aanleg natuur- en landschapselementen in Wageningen
- Evaluatie werkgroep streekproducten Binnenveld

 

Subsidie voor randenbeheer langs watergangen


Tot eind van het jaar is het nog mogelijk om contracten voor randenbeheer op grasland en maisland af te sluiten in Wageningen en Bennekom. De ANV het Binnenveld regelt dit met geinteresseerde grondgebruikers. De ANV werkt wat betreft de subsidies ANLB samen met andere verenigingen samen in het Collectief Veluwe. Dit collectief is samen met Waterschap Vallei en Veluwe actief met projecten om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Nu gaat het hier om randen op zowel grasland als maisland die minimaal 3m breed moeten zijn en waarbij de belangrijkste beheermaatregel niet bemesten is. Voor meer informatie klik hier.

Actueel nieuws

Handboek KennisAs Ede-Wageningen vastgesteld.


'Varken op de Leer' goed bezocht

Gezellige streekmarkt op boerderij de Hooilanden

streekmarkt varken op de leer


Nieuwsbrief oktober 2017

klik hier voor de nieuwsbrief


Subsidie voor randenbeheer langs watergangen

Grondgebruikers in Wageningen en Bennekom kunnen zich aanmelden via info@anvhetbinnenveld.nl of via de coordinator Otto Vloedgraven 06-28870603.


Botanische weiderand
Botanische weiderand bij Melkveebedrijf van Wijk
in Odijk mooi geslaagd.


Nieuwsarchief
vlak
steenuil logo
endkolom