grift

Plas-dras voor weidevogels in Binnenveld

Een stuk weiland wordt onder water gezet en daarmee ontstaat een zogenaamde “plasdras”,  die werkt als een magneet op weidevogels zoals grutto’s en tureluurs. Het doel van de “plasdras” is om de weidevogels naar percelen te lokken waar ook later gemaaid wordt.  Dat moet leiden tot meer nesten waarvan de kuikens ook kunnen opgroeien zonder risico van maaien.
Afgelopen maandag gebeurde dat in het Binnenveld in een weiland aan de Maatsteeg. Boer Gijsbert Roseboom kreeg beschikking over een pomp met slangen en motor en kon zo, vanuit een sloot, water door een drainagebuis pompen naar een greppel verderop en die verder vullen met water, zodat zich daar en op naastliggende grond een soort plas plus drassig land vormt.
De pomp met toebehoren is ter beschikking gesteld door het Agrarisch Natuur Collectief Utrecht Oost en kwam er met bemiddeling van de Weidevogelgroep Binnenveld West.

plas dras pomp voor lokken weidevogels
Gijsbert Roseboom (r) met zoon Gijsbert (l), Louwe Hummel en Roelof de Jong bij de greppel die  volloopt via een drainagebuis. Vanuit de sloot op de achtergrond wordt water via de buis naar de greppel gepompt.

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld Oost

De weidevogelgroep Binnenveld Oost heeft haar jaarverslag 2018 gepubliceerd. De groep vrijwilligers is actief in het Bennekomse deel van de gemeente Ede en in Wageningen. In de laatste gemeente worden veel nesten gevonden op de proefvelden/akkerpercelen van de WUR. Daar broeden naast kieviten ook veel gele kwikstaarten en patrijzen. Het uitkomstpercentage van de gevonden nesten is in de afgelopen jaren gestegen en was vorig jaar zelfs 82%! Het jaarverslag is te vinden op de website van het weidevogelbeheer Binnenveld.

Jaarverslag 2018 Weidevogelbeheer Binnenveld West

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2018. Er zijn bijna net zoveel nesten gevonden dan in 2017. Ook het broedresultaat was bijn hetzelfde (66% daarvan is uitgekomen), vooral dankzij de 2e leg van de Kievit. Die had in het voorjaar hier en daar last van werkzaamheden in het kader van de ruilverkaveling. In 2018 is voor het eerst met succes een drone uitgeprobeerd om (jonge) dieren en vogels te ontdekken. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de weidevogelgroep Binnenveld.

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

vlak
steenuil logo
endkolom