grift

Aanmelden overeenkomsten ANLB nog mogelijk

Voor wie een overeenkomst voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) wil afsluiten vanaf 1 januari 2019, staat de intekenperiode nog open. Hebt u interesse in een beheercontract voor akkerranden of weidevogelbeheer, dan kunt u zich nog tot 1 maart aanmelden.Voor landschapselementen, zoals knotbomen, poelen en houtsingels of loopt de inschrijfperiode tot 1 januari 2019. Voor Rhenen en Veenendaal kunt u zich aanmelden bij de regiocoördinator van Collectief Utrecht Oost, Hans Veurink, tel. 06-53701000. Voor Wageningen en Bennekom/Ede kan dat bij de veldcoördinator van het Collectief Veluwe, Otto Vloedgraven, tel. 06-28860703. Of u stuurt een mail naar info@ANVhetbinnenveld.nl.

Actie aanleg landschapselementen in Wageningen

De Agrarische Natuurvereniging het Binnenveld zet zich in voor een mooi Binnenveld, samen met boeren en burgers. Dit jaar gaat de vereniging weer aan de slag met het groener maken van het buitengebied van Wageningen.  Komend najaar en winter kunnen er bij boeren en particulieren in het buitengebied van Wageningen nieuwe natuur- en landschapselementen worden aangelegd of hersteld. Bij de aanleg  gaat het om elementen als hoogstamfruitbomen, knotbomen,  boomrijen, houtsingels, hagen en poelen. Die kwamen in het verleden veel meer voor in bijv. de Nude of in het gebied ten noorden van Wageningen. De ANV voert dit project uit samen met de gemeente Wageningen. De provincie Gelderland geeft financiële ondersteuning.
bijplanten knotwilgenHebt u als agrariër of burger  in het buitengebied van Wageningen belangstelling, dan kan er een gratis en vrijblijvend adviesbezoek worden geregeld met de coördinator van de ANV. Die kijkt met u wat de mogelijkheden zijn, zowel vanuit landbouwkundig gebruik gezien als vanuit natuur- en landschapsoogpunt. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij de coördinator Otto Vloedgraven 06-28870603 of via de email:
info@anvhetbinnenveld.nl.

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

Actueel nieuws

Aanmelden overeenkomsten ANLB nog mogelijk

Subsidies voor natuur- en landschapsbeheer in het Binnenveld.


Actie aanleg landschapselementen in Wageningen

Subsidie gemeente Wageningen voor vergroening landschap


Privacyverklaring ANV het Binnenveld

klik hier voor de verklaring in het kader van de AVG privacy wetgeving


Nieuwsarchief
vlak
steenuil logo
endkolom