grift

Geslaagde zaagactie met de Kraatsschool

Op woensdag 11 maart heeft de basisschool De Kraats weer meegedaan aan Nationale Boomfeestdag. Sinds 3 jaar organiseert de Dorpsraad Bennekom samen met de ANV het Binnenveld en het IVN Ede een plant- of zaagactie voor groep 7 van de Kraatsschool. Dit jaar hebben 22 leerlingen de groenstrook langs het klompenpad langs de Nieuwe Steeg onder handen genomen. Na instructies van Otto Vloedgraven van de Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld gingen de leerlingen met veel enthousiasme aan het werk. De strook met veel verschillende bomen en struiken was te breed geworden. Diverse bomen werden laag afgezaagd en van andere werden alleen de uitstekende takken verwijderd. Drie gidsen van IVN Ede werkten mee en verzorgden een natuurpuzzel met vragen over hier voorkomende planten en dieren. In Bennekom is de Boomfeestdag een van de initiatieven voorgekomen uit het project Levend Landschap, dat is opgezet door de Dorpsraad Bennekom, in samenwerking met de gemeente Ede en de Stichting Landschapsbeheer Gelderland.boomfeestdag 2020 Binnenveld

Collectief Veluwe zoekt bestuursleden

steenuilCollectief Veluwe is een samenwerkingsverband van 5 agrarische natuurverenigingen rond de Veluwe. De coöperatieve vereniging heeft als belangrijkste taak de uitvoering van de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Het algemeen bestuur bestaat uit 9 personen. Drie van hen nemen binnenkort afscheid en zodoende ontstaan drie bestuursvacatures.
Anders dan in het verleden worden de posities niet ingevuld via een voordracht vanuit de ‘eigen’ Agrarische Natuurvereniging. Ook mensen van buiten die passen bij het functieprofiel kunnen solliciteren. Collectief Veluwe wil hiermee het bestuur verbreden en daarmee meer kennis, netwerk en draagvlak in het bestuur vertegenwoordigd krijgen.
Ziet u zichzelf als bestuurder van het collectief? Als deelnemer bent u uiteraard van harte welkom om te solliciteren. Of misschien kent u iemand in uw omgeving die geknipt is als bestuurslid? Solliciteren kan tot 1 maart 2020 via een reactie naar onze bestuurssecretaris Gert Aalten.
Voor meer informatie klik hier.

Aanmelding 'Boer aan het Roer' open

Agrarisch ondernemers en innovators kunnen zich aanmelden voor het landbouwprogramma van de Regio Deal Foodvalley. In het programma wordt onder de titel Boer aan het Roer invulling gegeven aan ontwikkelingen en innovaties voor de agrarische sector. Daarvoor wordt een proeftuin ingericht met plaats voor 70 agrarische pilotbedrijven. Ondernemers kunnen zich aanmelden via de website Boer aan het Roer. In de proeftuin van Boer aan het Roer worden innovaties voor de landbouw geïmplementeerd en getest op de pilotbedrijven. De innovaties zijn gericht op het verminderen van emissies, een gezonde bodem, circulair veevoer en het verbeteren van kringlopen. Ook wordt gekeken hoe verdienmodellen kunnen worden ontwikkeld met duurzame veehouderij. Ondernemers kunnen hun bedrijf aanmelden als pilotbedrijf voor de proeftuin. Ook wordt iedereen met een innovatief idee uitgenodigd om zich aan te melden. 

koeien in het BinnenveldWat het deelnemers oplevert:
- Inzicht in de effecten van de geteste innovatie(s) op de bedrijfsresultaten
- Technische adviezen
- Kans om mee te werken aan de toekomstbestendigheid van het bedrijf en de regio Vallei
- Onkostenvergoeding

Het programma van ‘Boer aan het Roer’ staat open voor zowel veehouders als tuinders, akkerbouwers, fruittelers en andere boeren. Er zijn vijf thema’s waarop ze innovaties willen ontwikkelen, en daaronder valt bijvoorbeeld ook bodem- en waterbeheer.

Jaarverslag Weidevogelbeheer 2019 Binnenveld-Oost

De weidevogelgroep die actief is in het Wageningse en Bennekomse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2019. Voor de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO) gaat het Jaar van de Wulp 2019 de boeken in als een topjaar! Niet zozeer voor de Wulp, maar vooral voor de Kievit en in mindere mate ook voor de Tureluur en de Grutto. Oorzaak van dit succes is de gefaseerde en door WBO maximaal begeleide inrichting van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden.
Meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag. Dat gaat ook in op de natuurontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden en op het project om een nieuw weidevogelplan te maken voor het Binnenveld.
Tureluur op paal met weidevogelbord

Actueel nieuws

Geslaagde zaagactie met de Kraatsschool

Groep 7 aan de slag met houtsingel in het Binnenveld in het kader van Boomfeestdag 2020.


Collectief Veluwe zoekt bestuursleden

Voor meer informatie klik hier.


Aanmelding 'Boer aan het Roer' open

Nieuw project van Regio Foodvalley


Jaarverslag Weidevogelbeheer 2019 Binnenveld-Oost

Het jaarverslag van het vrijwillig weidevogelbeheer in Bennekom en Wageningen is klaar en via deze link te downloaden.


Nieuwsarchief
vlak
steenuil logo
endkolom