grift

Nieuwsbrief juli 2019


Inhoud:

  • van de voorzitter
  • Aanmelding subsdies ANLB
  • Subsidies randenbeheer sloten Binnenveld
  • Boomfeestdag in Bennekom succesvol
  • Aanplantprojecten bomen en struiken in Gelderland
  • Start nieuw weidevogelplan
  • Project Kompostwormen                                         

 

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

vlak
steenuil logo
endkolom