grift

Jaarverslag Weidevogelbeheer 2019 Binnenveld-Oost

De weidevogelgroep die actief is in het Wageningse en Bennekomse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2019. Voor de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO) gaat het Jaar van de Wulp 2019 de boeken in als een topjaar! Niet zozeer voor de Wulp, maar vooral voor de Kievit en in mindere mate ook voor de Tureluur en de Grutto. Oorzaak van dit succes is de gefaseerde en door WBO maximaal begeleide inrichting van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden.
Meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag. Dat gaat ook in op de natuurontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden en op het project om een nieuw weidevogelplan te maken voor het Binnenveld.
Tureluur op paal met weidevogelbord

Jaarverslag Weidevogelbeheer 2019 Binnenveld-west

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2019, met heel veel prachtige foto's van natuurlijk vooral weidevogels.. Er zijn in 2019 minder nesten gevonden, vooral van Kievit. Wellicht doordat er minder mais wordt verbouwd. Ook was het wellicht juist met het graafwerk in de Binnenveldse hooilanden met kale grond voor de kievit interessanter om daar te gaan broeden. Meer hierover kunt u lezen in het jaarverslag. Dat gaat ook in op de natuurontwikkeling in de Binnenveldse Hooilanden en op het project om een nieuw weidevogelplan te maken voor het Binnenveld. Daarbij speciale aandacht voor allerlei pakketten die nu door grondgebruikers kunnen worden afgesloten in het kader van weidevogelbeheer. Het jaarverslag kunt u via deze link downloaden.

Aanplantactie 60 hoogstambomen Lieskamp

Zaterdag 14 december werden 60 nieuwe hoogstambomen aangeplant op een weiland aan de Egelsteeg. De bedoeling is om een collectieboomgaard te maken met  zoveel mogelijk oude regionale rassen, zoals Lunterse Pippeling,  Notarisappel en Bramley Seedling. De boomgaard maakt deel uit van het landgoed de Lieskamp. Omdat het landgoed en het gebied eromheen een druk wandelgebied is vanuit Noord-West leek het de eigenaren een mooi idee om bewoners uit die wijk bij de hoogstamboomgaard te betrekken. Zoals bij plukken van het fruit over een aantal jaren, maar dus nu ook bij  het aanplanten. Na een oproep via de Buurt-app kwamen 8 vrijwilligers meehelpen. Ook de oude eigenaar van het landgoed vond het een mooi initiatief en hielp een handje mee. Onder begeleiding van de coordinator van de ANV het Binnenveld ging iedereen enthousiast aan de slag en konden die ochtend de meeste bomen in de grond gezet worden.
aanplant hoogstambomen Lieskamp
De ANV het Binnenveld heeft samen met de eigenaren het project opgezet, met financiële ondersteuning van de gemeente Wageningen en de provincie Gelderland. Zo krijgt het landgoed en de omgeving daarvan een mooie aanvulling en kunnen wandelaars en fietsers in de toekomst genieten van een bloeiende boomgaard in het voorjaar en een mooie fruitoogst in de nazomer.

Nieuwsbrief november 2019

Actueel nieuws

Jaarverslag Weidevogelbeheer 2019 Binnenveld-Oost

Het jaarverslag van het vrijwillig weidevogelbeheer in Bennekom en Wageningen is klaar en via deze link te downloaden.


Jaarverslag Weidevogelbeheer 2019 Binnenveld-west

Het jaarverslag 2019 van de Weidevogelgroep Binnenveld-West is klaar en via deze link te downloaden.


Aanplantactie 60 hoogstambomen Lieskamp

Nieuwe hoogstamboomgaard bij Wageningen Noord-West.


Nieuwsbrief november 2019

klik hier voor de laatste nieuwsbrief


Nieuwsarchief
vlak
steenuil logo
endkolom