grift

Goed weidevogeljaar in Binnenveld-Oost

Voor de Weidevogelwerkgroep Binnenveld-Oost (WBO) gaat het Jaar van de Wulp 2019 de boeken in als een topjaar! Niet zozeer voor de Wulp, maar vooral voor de Kievit en in mindere mate ook voor de Tureluur en de Grutto. Oorzaak van dit succes is de gefaseerde en door WBO maximaal begeleide inrichting van het natuurgebied de Binnenveldse Hooilanden.
Bij de Binnenveldse Hooilanden is bij de uitvoering van de natuurproject gekozen voor het vroegtijdig kaal maaien van de percelen langs de Grift. Zo ontstond het ideale biotoop voor de Kievit om te nestelen. Mede door de extra inzet van een aantal WBO-vrijwilligers en door de extra gecreëerde en in stand gehouden plasdras heeft dit voor o.a. de Kievit geleid tot dit bijzondere broedsucces.
De Binnenveldse Hooilanden waren dit jaar met ruim 100 nesten goed voor een kwart van alle bijna 400 Kievitsnesten in het Binnenveld. Maar ook voor de Grutto (20 nesten), Tureluur (26 nesten) en Wulp (13 nesten) zijn de Hooilanden ter weerszijden van de Grift het meest ideale broedgebied; ook wel het 'Hart van het Binnenveld' genoemd. Daaromheen liggen vooral boerenpercelen, die als 'kuikenland' minstens zo belangrijk zijn voor het opgroeien van de kuikens van al die soorten weidevogels. Omdat wij ook heel veel kuikens hebben zien lopen, mogen wij er vanuit gaan, dat velen van hen ook vliegvlug zijn geworden. Hopelijk komen al die weidevogels ook volgend jaar weer terug naar ons mooie Binnenveld!

Nieuwsbrief juli 2019


Inhoud:

  • van de voorzitter
  • Aanmelding subsdies ANLB
  • Subsidies randenbeheer sloten Binnenveld
  • Boomfeestdag in Bennekom succesvol
  • Aanplantprojecten bomen en struiken in Gelderland
  • Start nieuw weidevogelplan
  • Project Kompostwormen                                         

 

Privacyverklaring ANV het Binnenveld

In de privacyverklaring  informeert de Agrarische Natuur Vereniging Het Binnenveld (ANV Het Binnenveld) u over de wijze waarop de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, voor welke doeleinden de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens verwerkt, wat uw rechten zijn (als de ANV Het Binnenveld persoonsgegevens van u verwerkt) en andere informatie die te maken heeft met hoe de ANV Het Binnenveld omgaat met persoonsgegevens. Het gaat hierbij om persoonsgegevens van alle relaties van de ANV Het Binnenveld, verkregen via verschillende aanmeldprocessen als lid, vriend, donateur, geïnteresseerde of nieuwsbriefontvanger en vanuit bezoek aan en gebruik van de website van de ANV Het Binnenveld.

vlak
steenuil logo
endkolom