grift

Eerste Utrechtse kievitsei gevonden in Binnenveld

Nieuwsbrief maart 2018

Jaarverslag 2017 weidevogelgroep Binnenveld-Oost

De weidevogelgroep die actief is in het Wageningse en Bennekomse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2017. Er zijn meer nesten (455) gevonden dan in 2016 (374) en 76% daarvan is uitgekomen, een mooi resultaat. In het verslag wordt ook ingegaan op allerlei ontwikkelingen in het Binnenveld. Voor het jaarverslag klik hier.

Jaarverslag 2017 weidevogelgroep Binnenveld-West

De weidevogelgroep die actief is in het Rhenense en Veenendaalse deel van het Binnenveld heeft het jaarverslag uitgebracht. In het jaarverslag staan de resultaten van de de nestbescherming in het voorjaar van 2017. Er zijn iets meer nesten gevonden dan in 2016 en 70% daarvan is uitgekomen, een mooi resultaat. In het verslag wordt ook ingegaan op allerlei ontwikkelingen in het Binnenveld, zoals de kavelruil in Rhenen en de gevolgen daarvan voor de Achterbergse Hooilanden. Tevens wordt ingegaan op ontwikkelingen en mogelijke nieuwe perspectieven voor weidevogelbeheer in het Binnenveld. Voor het jaarverslag klik hier.

Op zoek naar het Binnenveld van vroeger

Cees Mobach is niet alleen een bekende Wageninger (oud-dirigent van schoolorkest de Pantarini's) maar ook een Binnenveldliefhebber. In die hoedagigheid werkt hij aan een film over Wageningen. Zijn idee is om met een drone (ongeveer) langs de gemeentegrens te vliegen en af en toe af te dalen op landschappelijk of monumentaal interessante plekken. Daar wordt de huidige situatie vergeleken met het verleden (op oude fotos), maar zo mogelijk ook met schilderijen en afbeeldingen. Hij is op zoek naar allerlei bronnen van het Binnenveld. Mensen die thuis iets moois hebben hangen wat 'des Binnenvelds' is, kunnen zich melden via de mail bij: cmobach@hotmail.com.

Handboek KennisAs Ede-Wageningen vastgesteld.

De colleges van B&W van Ede en Wageningen hebben op 7 november gelijktijdig het Handboek Inrichting Openbare Ruimte KennisAs vastgesteld. In dit handboek is de toekomstige inrichting van de openbare ruimte in het gebied KennisAs vastgelegd. De uitstraling van het gebied wordt 'aards en innovatief'. Het gebied KennisAs vormt de verbinding tussen Wageningen University & Research met het Business- en Sciencepark Wageningen, de Kenniscampus Ede en het toekomstige World Food Center in Ede.
De ANV het Binnenveld was een van de organisaties die meegepraat hebben en ideeen hebben aangedragen. Voor meer informatie klik hier.

Handboek kennisas Ede Wageningen

'Varken op de Leer' goed bezocht

Dit jaar organiseerde boerderij de Hooilanden weer een herfstmarkt, met als basis de traditionele 'Slachtvisite': een borrel komen drinken op het geslachte varken. Ook op de markt hing die aan de leer en de slager gaf uitleg bij waar welke stukken vlees zaten en hoe het uitbenen van het varken in zijn werk ging. Er waren vele geinteresseerde bezoekers die blijkbaar wilden weten waar het vlees nu eigenlijk vandaan komt. Verder werd er ook wild gevild en waren er diverse kramen met lekkere lokale streekproducten, zoals kazen, groentes, eieren, rundvlees en hoogstamfruit. Veel interesse was er ook voor het vers sap persen van dit fruit. Al met al een goed bezochte en gezellige 'Varken op de Leer'.

streekmarkt varken op de leer

vlak
steenuil logo
endkolom